Superego – wat het is en zijn betekenis voor het ego en Id

Controleer ook

Lifestyle

Elisabeth Fontaine
Elisabeth Fontainehttps://efpa.be/
Hallo, ik ben Elisabeth Fontaine, ik doe al 20 jaar aan wet van aantrekking, yoga, chakra en onderbewustzijnswerk. Ik heb een gecertificeerde eerstegraads Reikicursus afgerond. Omdat ik de mogelijkheden in onze geest met jullie wil delen, ben ik de blog efpa.be begonnen, waar ik artikels schrijf over mijn activiteiten en vaardigheden. Ik geloof dat iedereen het recht heeft om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren en daarom maak ik gidsen over manifestatie, gezondheid, de kracht van de menselijke geest en leefstijladviezen. Ik ben ervan overtuigd dat je hier veel aantrekkelijke en waardevolle inhoud voor jezelf zult vinden, waarmee je naar het hoogste niveau van je potentieel kunt stijgen. Ik nodig je uit om efpa.be te lezen en je leven te veranderen. De wet van de aantrekkingskracht werkt echt!

Het Ego, Id en Superego zijn de drie delen van de structuur van de menselijke psyche, zoals beschreven door Sigmund Freud in 1923. Ze bepalen het gedrag van een persoon en beïnvloeden zijn handelingen. Het Superego is het meest complexe deel van de structuur van de psyche, dus het is de moeite waard om te leren over het belang ervan en hoe het het ego en Id beïnvloedt. In dit artikel zal ik proberen een kort overzicht te geven van wat het superego is en hoe belangrijk het is voor het ego en het ego.

Hoe beïnvloedt het superego de persoonlijkheidsontwikkeling?

Het superego is een psychologisch concept dat werd uitgevonden door de beroemde psychoanalyticus Sigmund Freud. Het concept verwijst naar het deel van de menselijke psyche dat tot doel heeft gedrag te reguleren en de persoonlijkheid te helpen vormen. Het superego bestaat uit twee delen: een innerlijk deel en een uiterlijk deel.

Het innerlijke deel van het superego bestaat uit ouderlijke en sociale gedragspatronen. Ouders oefenen druk uit op kinderen om te handelen in overeenstemming met hun waarden en normen. De sociale gedragspatronen van kinderen worden geleerd van andere volwassenen en kinderen en van de media.

Het externe deel van het superego bestaat uit regels en bevelen die volwassenen aan kinderen opleggen. Deze regels en bevelen zijn bedoeld om kinderen te leren sociale normen en regels te volgen.

Het superego heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van iemands persoonlijkheid. Door het gebruik van het superego leren kinderen hoe ze zich moeten gedragen in de maatschappij en hoe ze hun omgeving kunnen beïnvloeden. Het superego kan ook het gevoel van eigenwaarde beïnvloeden, omdat kinderen leren welk gedrag aanvaardbaar is en wat anderen verwachten.

Het superego heeft ook andere toepassingen in de ontwikkelingspsychologie. Het superego kan bijvoorbeeld gebruikt worden om gedragsproblemen te identificeren en op te lossen. Psychologen kunnen het superego gebruiken om kinderen te helpen omgaan met moeilijke situaties en problemen. Het superego kan ook gebruikt worden om persoonlijkheidskenmerken en motivaties op te sporen.

Superego en moraal – beïnvloedt het superego onze moraal?

Het superego is het deel van de psyche dat deel uitmaakt van ons waardesysteem. Het is het deel van onze psyche dat onze beslissingen en handelingen reguleert, gebaseerd op onze ervaringen uit het verleden en onze opvoeding. Het superego is verantwoordelijk voor onze perceptie van de morele wereld en bepaalt wat goed en kwaad is. Het stimuleert ons om dingen te doen waarvan we denken dat ze goed zijn en ontmoedigt ons om dingen te doen waarvan we denken dat ze verkeerd zijn. Het superego helpt ons te definiëren wat verkeerd en onaanvaardbaar is. Aan de andere kant, als we onder druk staan, kan het superego onze weerstand versterken door ons eraan te herinneren dat iets doen waarvan we denken dat het verkeerd is, verkeerd is.

Het superego is ook een sterke bron van motivatie om te doen wat we denken dat goed is. Als we ons verplicht voelen om iets te doen waarvan we denken dat het goed is, zorgt ons superego ervoor dat we ons verplicht voelen om het te doen, zelfs als het moeilijk en ongemakkelijk is. Moraliteit en superego zijn nauw met elkaar verbonden. Moraliteit is de tak van de filosofie die zich bezighoudt met uitleggen wat goed en fout is. Het superego daarentegen bepaalt hoe onze perceptie van de morele wereld ons gedrag en onze beslissingen beïnvloedt. Op deze manier beïnvloedt het superego onze moraliteit.

Het superego is echter niet de enige factor die onze moraliteit beïnvloedt. Onze opvoeding, ervaringen, omgeving en andere factoren kunnen ons waardesysteem ook beïnvloeden. Onze moraliteit wordt gevormd door al deze factoren en het superego heeft er een sterke invloed op.

Superego en zelfrealisatie

Het superego beïnvloedt de mens via zijn geweten, morele overtuigingen, schuldgevoel, angst en gedrevenheid. Het is een instantie die ons gevoel van moraliteit beïnvloedt en zich uit via de regulatie van gedrag.

Freud beschreef het superego als het vijfde deel van zijn psychologisch model, waarin hij drie instanties onderscheidde: het id, het ego en het superego. Het id stond voor oerinstincten en ongecontroleerde verlangens, terwijl het ego het deel van de psyche is dat optreedt als intermediair tussen het id en het superego. Het superego daarentegen is verantwoordelijk voor het vormen van onze morele vooroordelen op basis van sociale invloeden zoals de opvoeding door de ouders, scholing, religie, cultuur, enzovoort.

Het superego kan een obstakel zijn voor succes als het te intens of te hard optreedt. In dit geval kan het sterke schuldgevoelens en angst voor straf creëren, wat ons kan tegenhouden om onze doelen te bereiken. Daarom is het belangrijk dat we manieren vinden om ervoor te zorgen dat het superego ons succes niet in de weg staat.

Eén manier om dit te doen is te begrijpen hoe het superego ons gedrag beïnvloedt. Zo kunnen we zien hoe zijn acties afwijken van onze oorspronkelijke verlangens en motivaties. We kunnen dan een strategie ontwikkelen om onze oorspronkelijke verlangens en motivaties te verbinden met onze plichten en verantwoordelijkheden. Dit kan betekenen dat we onze ware gevoelens en verlangens accepteren en begrijpen dat het bevredigen ervan niet noodzakelijkerwijs betekent dat we morele principes moeten breken.

Het is belangrijk dat we in ons handelen rekening houden met het superego en het ego en beslissingen nemen die ons in staat stellen onze doelen te bereiken, in lijn met onze verlangens maar ook in overeenstemming met onze morele overtuigingen. We kunnen ook hulp zoeken bij een professional als we het gevoel hebben dat ons superego te intens of te hard is. Dan kunnen we baat hebben bij psychotherapie of andere vormen van therapie die ons in staat stellen om ons superego en zijn mechanismen beter te begrijpen en een manier te vinden om onze doelen en ambities te bereiken zonder onszelf bloot te stellen aan zijn hardheid.

Het superego en de relatie met het ego en Id

Het superego is een belangrijk onderdeel van de structuur van de menselijke psyche dat de werking van het ego reguleert. Het ego is het deel van de psyche dat zich probeert aan te passen aan de omgeving en acties uitvoert die gunstig voor ons zijn. Het ego bemiddelt tussen de sterke instincten, die worden vertegenwoordigd door het Id, en de sociale regels, die worden vertegenwoordigd door het Superego. Het Superego werkt als een rem op het ego en helpt het zich te conformeren aan sociale regels en waarden.

Het superego vervult verschillende belangrijke functies, waaronder het controleren van het ego en het opwekken van schuldgevoelens in situaties waarin het ego tegen de regels en waarden ingaat. Het superego is ook belangrijk voor de ontwikkeling van zelfbewustzijn en zelfcontrole. Het superego leert ons hoe we ons moeten gedragen in de maatschappij en hoe we ons eigen gedrag moeten beoordelen.

Het superego is daarom een belangrijk onderdeel van de structuur van de menselijke psyche, dat het handelen van het ego reguleert en ons in staat stelt effectief te functioneren in de maatschappij. Het superego vervult belangrijke functies, waaronder het controleren van het ego en het opwekken van schuldgevoelens, zodat we ons kunnen conformeren aan sociale regels en waarden en zelfbewustzijn en zelfcontrole kunnen ontwikkelen.

- Reclame -
- Reclame -

Recente publicaties:

- Reclame -

Meer vergelijkbare artikelen:

- Reclame -