Reglement

Geldig vanaf: 12.04.2024r.

§1 Algemene bepalingen

Dit document bevat de regels voor het gebruik en de werking van de Efpa-website, beschikbaar op https://efpa.be/. De website biedt gebruikers toegang tot bronnen en diensten in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden.

§2 Gebruiksvoorwaarden

De diensten die beschikbaar zijn op Efpa worden geleverd door de eigenaar van de website. Voor elke dienst kunnen afzonderlijke voorwaarden gelden, die in de desbetreffende secties van Efpa worden gepubliceerd.

§3 Rechten en plichten van gebruikers

Gebruikers zijn verplicht om de service te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de wet, de goede zeden en met respect voor de intellectuele en persoonlijke eigendomsrechten van andere gebruikers en van de serviceprovider.

§4 Bescherming van persoonsgegevens

Efpa voldoet aan de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in het Privacybeleid van de website.

§5 Wijzigingen van Algemene voorwaarden

De serviceprovider behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden. Gebruikers zullen van eventuele wijzigingen op de hoogte worden gesteld door de teksten op de website bij te werken. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie.

§6 Slotbepalingen

Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zullen worden beslecht door de rechtbanken die bevoegd zijn voor de statutaire zetel van de dienstverlener.

Als u vragen hebt over het reglement, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres dat u in de voettekst van de website vindt.