Hedonisme – wat is het? Definitie, filosofie, voorbeelden

Controleer ook

Lifestyle

Elisabeth Fontaine
Elisabeth Fontainehttps://efpa.be/
Hallo, ik ben Elisabeth Fontaine, ik doe al 20 jaar aan wet van aantrekking, yoga, chakra en onderbewustzijnswerk. Ik heb een gecertificeerde eerstegraads Reikicursus afgerond. Omdat ik de mogelijkheden in onze geest met jullie wil delen, ben ik de blog efpa.be begonnen, waar ik artikels schrijf over mijn activiteiten en vaardigheden. Ik geloof dat iedereen het recht heeft om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren en daarom maak ik gidsen over manifestatie, gezondheid, de kracht van de menselijke geest en leefstijladviezen. Ik ben ervan overtuigd dat je hier veel aantrekkelijke en waardevolle inhoud voor jezelf zult vinden, waarmee je naar het hoogste niveau van je potentieel kunt stijgen. Ik nodig je uit om efpa.be te lezen en je leven te veranderen. De wet van de aantrekkingskracht werkt echt!

Hedonisme is een richting die gebaseerd is op het nastreven van plezier. Het vertrouwt op een comfortabele levensstijl om iemand gelukkig te maken. Het begrip ervan is een diepere filosofische houding. Het heeft veel aanhangers, wat betekent dat deze richting beschreven kan worden als een wereldbeschouwelijke houding. Het zegt dat alle mensen verlangen naar genot. Hedonisme stelt dat genot een goed is, zodat mensen die het nastreven alleen het goede verlangen. De oriëntatie stamt uit het oude Griekenland en is onderverdeeld in drie soorten: de eerder genoemde psychologische, ethische en materialistische. Het nastreven van genot zelf moet echter zo weloverwogen mogelijk gebeuren. Het mag niet tot gevolg hebben dat iemands karakter verslechtert. Hoewel een hedonistische houding genot boven andere waarden stelt, zou de mens niet ten kwade moeten veranderen. Door de richting te volgen zou hij gelukkig moeten zijn, en door dit geluk zou hij zijn leven in veel opzichten ten goede moeten veranderen.

Hedonisme ...
Hedonisme…

De richting zelf wordt niet erg goed ontvangen door de gemeenschap. Er doet een wijdverspreide opvatting de ronde dat hedonistische mensen vaak van partner veranderen, dat wil zeggen dat ze vaak in het wilde weg met hen samenwonen. Ze hebben geen grenzen of regels en zijn voortdurend op zoek naar iets nieuws in het leven. Het is echter de moeite waard om erop te wijzen dat de definitie van het nastreven van genot niet noodzakelijkerwijs het hier beschreven geval betekent. Voor velen is plezier bijvoorbeeld de wereld rondreizen. Nieuwe plaatsen bezoeken en cultuur leren kennen.

ETHISCH VERSUS PSYCHOLOGISCH HEDONISME

De definities van de twee oriëntaties lijken erg op elkaar. Psychologisch hedonisme zegt dat elke persoon zijn of haar eigen plezier moet nastreven, terwijl ethisch hedonisme zegt dat elke persoon het plezier van het geheel moet nastreven. In wezen hebben de twee het echter over iets heel anders. In de psychologische richting wordt duidelijk gesteld dat de mens zich gewoon op zichzelf moet richten. Hij moet niet te veel aan anderen denken, omdat dit hem kan afleiden van het nastreven van zijn eigen doelen.

Ethisch versus psychologisch Hedonisme
Ethisch versus psychologisch Hedonisme

Ethisch Hedonisme daarentegen is de overtuiging dat iemands gedrag anderen gelukkig maakt. Dit kan worden begrepen als handelen ten gunste van de directe omgeving. Ethisch Hedonisme probeert aan te tonen dat door anderen goed te doen, het na verloop van tijd met hernieuwde kracht zal terugkeren.

HEDONISME EN EPICURISME

Het epicurisme is een beweging die gestart is door Epicurus. Hij predikte dat het doel van de mens in het leven in de eerste plaats zijn geluk moest zijn. Hij stelde dat het leven te kort is om ongelukkig en onvervuld te zijn. Hoewel hij geloofde dat de weg naar geluk onder andere bestond uit deugdzaamheid en rede, ontkende hij het bestaan van de Goden niet. Hij wilde duidelijk maken dat de Goden niet het recht hebben om zich met het menselijk leven te bemoeien. Daarom zouden mensen zich moeten bevrijden van religieuze ethiek en het leven ten volle moeten leven. Hedonisme daarentegen is een andere variant, het zojuist beschreven epicurisme. Uit deze richting is het hedonisme ontstaan. Het benadrukt echter de vrijheid van geest en het niet toegeven aan verleidingen die iemand het slechte pad op kunnen leiden.

KENMERKEN VAN EEN HEDONIST

Vrouwen die de waarden van deze richting volgen, genieten vooral van het leven. Ze zijn naar verluidt fysiek aantrekkelijk, sexy, zorgzaam en een punt van interesse voor veel mannen. Ze worden gekenmerkt door een zeer groot zelfvertrouwen, ambitie, een goede opleiding en een baan waarmee ze een leven van hoge kwaliteit kunnen leiden. Ze onderscheiden zich door tot in de puntjes voor zichzelf te zorgen.

Wie is een hedonist?
Wie is een hedonist?

Wat voor soort mannen zijn dat? Ze onderscheiden zich vooral door hun ongelooflijke moed, onafhankelijkheid of mannelijkheid. Ze worden gekenmerkt door daadkracht en koppigheid. Met hun benadering van het leven zijn ze klaar om de wereld te veroveren. Zulke mannen zijn zich bewust van hun sterke punten, hun veerkracht en mentale weerbaarheid bij nare gebeurtenissen om hen heen. Ze geven om hun uiterlijk en willen daarmee indruk maken op vrouwen. Ze trekken vaak de aandacht door hun opwindende benadering van het leven. Ze zijn hongerig naar adrenaline en kiezen daarom vaak voor extreme sporten.

MATERIALISTISCH HEDONISME

Het hedonisme van vandaag wordt materialistisch hedonisme genoemd. Materialisme kan in dit geval worden geassocieerd met materialistische voordelen. En het zal, het is een goede benadering in dit aspect. Voor veel mensen zijn materiële bezittingen het belangrijkste goed en hun bezit geeft hen een gevoel van geluk, voldoening en een gevoel van prestatie. Ze stellen zichzelf doelen om bepaalde goederen te bezitten die resulteren in erkenning onder vrienden of ook acceptatie in een bepaalde sociale groep.

Materialistisch hedonisme
Materialistisch hedonisme

Het doel van consumentisme, of met andere woorden materialisme, is natuurlijk om genot te bereiken door iemands privébehoeften te bevredigen. Een duur object dat door zo’n persoon wordt gekocht, kan een gevoel van macht creëren, zodat zulke mensen zichzelf na een bepaalde tijd als superieur aan anderen kunnen beschouwen.

ETHISCHE LEER

Zoals bekend is genot volgens het hedonisme het hoogste goed. Plezier en gevoelens van voldoening moeten het hoofddoel zijn van ieder mens. Het zijn de motiverende elementen voor actie en zelfvervulling. Maar wat is in dit verband een ethische leer?

De naam ethische leer komt uit het Grieks. Interessant is dat de vertaling van het woord uit deze taal ‘verrukking’ betekent. Zoals eerder beschreven, zijn er drie soorten interpretaties van hedonisme: psychologisch hedonisme, materialistisch hedonisme en ethisch hedonisme. Ethisch hedonisme benadrukt het feit dat je in de eerste plaats op zoek bent naar het geluk en de tevredenheid van een ander. Het is de moeite waard om te benadrukken dat het op geen enkele manier verbonden is met egoïsme en van alle soorten misschien wel het meest milieuvriendelijk is. Het psychologische zegt dat de mens geluk moet nastreven. Interessant genoeg geeft het geen richtlijnen over hoe een persoon zijn of haar droomgevoel van geluk kan bereiken. In het materialistische is de hoogste waarde verworven materiële goederen. Precies zoals zojuist beschreven.

Als definitie van hedonisme wordt ook de houding beschreven van een persoon die deze doctrine aanhangt . Volgens de doctrine bestaat de houding van een persoon uit het nastreven van het ervaren van genot. Dit is echter niet alles. Het wijst er vooral op dat het gebruik ervan de juiste uitdrukking moet hebben. Hoewel de hedonistische houding iemands genot boven andere waarden stelt, wijst het erop dat het een benadering moet zijn die zo gezond mogelijk is. Gedreven door hedonisme is het gemakkelijk om je te verliezen in de benadering van je eigen leven en dat van anderen. Men moet heel voorzichtig zijn, want de weg naar het afwijken van een juiste interpretatie van richting is kort. En dan is het al egoïsme, wat duidelijk het tegenovergestelde is van hedonisme.

EGOISME

De allereerste varianten van het hedonisme, hadden veel gemeen met het egoïsme. Waarom werd de hedonist aanvankelijk vergeleken met de materialist en de egoïst? Hij werd beschouwd als een narcist die voor zijn eigen geluk en tevredenheid geen aandacht schonk aan het kwaad en onrecht om hem heen. Toch was het een ongepaste vergelijking.

Hedonisme versus egoïsme
Hedonisme versus egoïsme

De materialist beleeft alleen plezier aan het gebruik en de verwerving van begeerde materiële goederen, terwijl de hedonist andere belangrijke waarden belangrijk vindt. Deze omvatten bijvoorbeeld spirituele waarden. De persoon die zo’n idee volgt, voelt vreugde dan ook vooral door contact met de natuur, vrienden of de andere helft. Wat is het verschil tussen een hedonist en een materialist? Het verschil bestaat erin dat de egoïst alleen bezig is met zijn eigen welzijn en pleziertjes. De hedonist daarentegen vecht ook voor het welzijn van andere mensen.

HOE IS HET HEDONISME ONTSTAAN?

Het hedonisme vindt zijn oorsprong in de oudheid. Het werd geïnitieerd door de grondlegger van het epicurisme, namelijk Epicurus. Naast hem werd deze stroming ook gepredikt door Aristippus van Cyrene. Deze twee worden daarom beschouwd als de grondleggers van het hedonisme. Aristippus van Cyrene geloofde dat de belangrijkste menselijke deugd natuurlijk genot was. Bovendien predikte hij dat je daar je hele leven naar moest streven. Epicurus daarentegen sprak over het heersende kwaad en goed in de wereld. Volgens hem ontstond dit door het gevoel van pijn en genot. Hij beschouwde deze laatste gewaarwording als een voorbeeld om goed van kwaad te onderscheiden.

Is het tegenwoordig de moeite waard om een hedonist te worden? Tegenwoordig is het de moeite waard om hedonist te worden, op voorwaarde dat je bepaalde veranderingen in je leven aanbrengt, zodat het niet verward wordt met hedonist of egoïst. Het is natuurlijk om genot te zoeken. De voorwaarde is echter dat deze zoektocht plaatsvindt binnen de grenzen van het gezonde verstand. In een tijd waarin het werkende leven overheerst, kan het heerlijk zijn om aan jezelf te denken en voor je eigen dromen te vechten. Het volgen van de hedonistische gedachte kan iemands welzijn verbeteren en daardoor een glimlach op het gezicht toveren. Iemand die een dergelijke gedachte aanhangt, kan zijn leven vanuit een positievere invalshoek bekijken dan voorheen. Het is de moeite waard om elke dag te waarderen en ervan te genieten, net als van het leven in het algemeen, terwijl je je eigen verlangens vervult. Bovenal is het belangrijk om te onthouden dat het heel gemakkelijk is om het concept van hedonisme te verwarren met egoïsme. Hedonisme is een trend die vooral gericht is op zelfmotivatie om het eigen geluk te vinden, maar ook om de eigen dromen na te jagen. Het is de moeite waard om op te merken dat geluk overal kan worden gevonden. Het hoeft geen seksuele vervulling te zijn, het kan ook vervulling zijn door te reizen. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat hem of haar gelukkig maakt en zich laten leiden door de stem van het eigen hart. De vervulling van de een kan voortkomen uit een snelle autorit, terwijl de vervulling van de ander voortkomt uit een wandeling in een weiland tijdens een zonsondergang. Het mooiste is dat het begrip geluk heel veelzijdig is. Iedereen kan zijn eigen weg in het leven vinden, die hij zal volgen en waar hij bovenal trots op zal zijn. Het is het niet waard om te kijken naar wat anderen gelukkig maakt. Iedereen is anders en iedereen verdient geluk, maar niet noodzakelijkerwijs hetzelfde geluk.

- Reclame -
- Reclame -

Recente publicaties:

- Reclame -

Meer vergelijkbare artikelen:

- Reclame -